Miljöansvar

Hotel Riverton AB är miljöcertifierat enligt Göteborgs Stads Miljödiplomering

Hotel Riverton AB har under den senaste tiden ägnat stor uppmärksamhet till miljöfrågor. Vi tror att vi alla kan påverka och vi är övertygade att även vi, som hotell, kan ta ett stort ansvar i miljöfrågan. Det kan handla om allt från sophantering och vattenförbrukning till samkörning av leverantörer och vilka rengöringsmedel vi använder.

Vi försöker se på hotellet som om det vore vår egen bostad där vi tänker på exempelvis energiförbrukning och att vi sorterar våra sopor. Vår vision är:

"Hotel Riverton AB skall arbeta mot att ständigt förbättra sitt miljöarbete för alla verksamhetens delar i syfte att minska sin miljöpåverkan. Vi skall alltid vara uppdaterade på de rådande miljölagstiftningarna samt andra krav och rekommendationer som vår verksamhet berörs av. Vårt övergripande mål är att alla verksamhetens delar utstrålar god miljökvalitet samtidigt som vi behåller vår höga standard och kvalitet gentemot våra gäster."