Användarvillkor

Användningsvillkor för webbplatsen

Nedan ser ni användningsvillkor för webbplatsen. För frågor ber vi dig kontakta oss på 031-750 10 00 eller via email riverton@riverton.se

1 WEBBPLATSEN OCH DESSA VILLKOR

1.1 Denna webbplats ägs och drivs av Hotel Riverton AB (”Hotel Riverton”). 
1.2 Dessa villkor (”Användningsvillkoren”) gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen. 
1.3 Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2 ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

2.1 För att förbättra din användning av denna webbplats kan Hotel Riverton komma att göra ändringar. 
2.2 Hotel Riverton förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Hotel Riverton anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Hotel Riverton rätten att göra ändringar i dessa Användningsvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1 Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Hotel Riverton AB
3.2 Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med Användningsvillkoren.
3.3 När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen Hotel Rivertons föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729). 
3.4 Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Hotel Rivertons eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

4 HYPERLÄNKAR

4.1 Hotel Rivertons webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Hotel Rivertons webbplats. 
4.2 Hotel Riverton råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Hotel Riverton inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor. 
4.3 Att Hotel Riverton tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Hotel Riverton ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk. 
4.4 Eftersom Hotel Riverton inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Hotel Riverton dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

5 INNEHÅLL SKAPAT AV WEBBPLATSANVÄNDARE

5.1 Hotel Riverton kan komma att tillhandahålla möjligheten för användare av webbplatsen att själv publicera eller ladda upp innehåll på webbplatsen. 
5.2 Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skapa innehåll på webbplatsen medverkar du till att skapa innehåll på webbplatsen för vilket du bär fullt ut eget ansvar och som du som användare kan komma att ställas till svars för. 
5.3 Användare förbinder sig att hålla Hotel Riverton skadelöst och bekräftar att publicerat innehåll inte kränker tredje mans rätt, såsom upphovsrätt etc. Hotel Riverton tar inte på något sätt ansvar för sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare.
5.4 Hotel Riverton förbehåller sig en oinskränkt rätt att efter eget gottfinnande helt eller delvis avlägsna sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare och som riskerar att helt eller delvis strida mot svensk lag eller som av Hotel Riverton kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, oansenligt eller oanständigt eller som i något annat avseende riskerar att medföra skada för Hotel Riverton eller Hotel Rivertons samarbetspartners.
5.5 Hotel Riverton förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra missbruk och andra skadliga åtgärder.
5.6 Användare äger rättigheterna till materialet men upplåter en till Hotel Riverton global, och i tiden obegränsad, rätt att utan kostnader och begränsningar fritt använda material som publicerats av användare på webbplatsen.

6 ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1 Hotel Riverton lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet. 
6.2 Inte heller garanterar Hotel Riverton att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.
6.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

7 ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

7.1 Hotel Riverton använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Hotel Rivertons webbplats. 
7.2 En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Hotel Riverton att förbättra ditt besök på Hotel Rivertons webbplats. 
7.3 En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Hotel Riverton använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Hotel Riverton kan även komma att använda sig av tredje parts cookies.
7.4 Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.


8 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

8.1 Hotel Riverton hanterar dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204) och värnar om den personliga integriteten vid hanteringen av dina personuppgifter. 
8.2 Genom att använda Hotel Rivertons webbplats accepterar du att Hotel Riverton aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Hotel Riverton AB och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Hotel Rivertons webbplats.
8.3 För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Hotel Riverton lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Hotel Riverton förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.
8.4 Hotel Riverton har rätt att använda dina personuppgifter för att skicka ut information om erbjudanden och produkter till dig. Önskar du inte ta del av sådan information ber vi dig kontakta Hotel Riverton som du når antingen genom att skicka email till riverton@riverton.se eller per telefon +46 (0) 31- 750 10 00
8.5 Hotel Riverton kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Hotel Riverton. Hotel Riverton behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Hotel Riverton underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Hotel Riverton. Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att följa sitt uppdrag för Hotel Riverton. 
8.6 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren lagras och används på det sätt och för de syften som anges i punkterna 8.1 – 8.4.
8.7 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.
8.8 Användaren samtycker till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera användaren i marknadsföringssyfte. Användaren samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad.
8.9 Användaren har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Hotel Riverton få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om användaren. Eventuella felaktiga personuppgifter kan användaren be att få rättade. Användaren kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till oss genom att du antingen skickar email till riverton@riverton.se, eller genom att du kontaktar Hotel Riverton per telefon +46 (0) 31- 750 10 00.

9 SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN

9.1 Hotel Riverton AB, samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkorts uppgifter samt adresser för leverans och fakturor.
9.2 Hotel Riverton vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen i samband med transaktioner. Hotel Riverton garanterar dock inte säkerheten för de uppgifter du lämnar ut.

Villkor För Bästa Pris-Garanti

Följande Villkor Måste Uppfyllas I Förhållande Till Prisgarantin:

 1. Bokningen måste göras via Hotel Riverton.
 2. Priset ska vara tillgängligt för allmänheten och bokningsbart vilket innebär att bokning ska kunna slutföras. Priset måste vara för samma datum och samma rumstyp, samma vistelsetid och antal gäster, samma valuta samt ha samma avbokningsregler och vara lägre än priset på Hotel Rivertons egen hemsida 
 3. Hotel Riverton tar inget ansvar för eventuella avgifter som kan åläggas i samband med upphävande av bokningen till ett lägre pris från en annan webbplats än Hotel Rivertons hemsida
 4. Hittar du ett lägre pris, maila oss en skärmdump från din dator inom 24 timmar som bevis till riverton@riverton.se. När detta godkänns rabatterar vi mellanskillnaden för din bokning samt ger dig en ytterligare rabatt på 100 kr.

Lägsta prisgarantin gäller inte för:

 • Kontrakterade priser eller grupp priser
 • Dolda priser på en webbauktionssida, där hotellnamn inte uppges förrän efter genomförd bokning. Exempel på sådana platser men är inte begränsat till, Priceline och Hotwire.com
 • Återförsäljares webbplatser, där rumspriset erbjuds inom ett arrangemang tillsammans med andra komponenter såsom flygresor eller hyrbil.
 • Priser för hotellpaket där ytterligare bekvämligheter ingår som måltider, parkering, etc.
 • Priser i andra valutor än svenska kronor samt exponerar rum utan skatt och frukost.
 • Rabatterade priser för vissa målgrupper som t.ex. seniorrabatt eller rabatt för statligt/kommunalt anställda.
 • Priser för vistelser som överstiger 30 dagar i följd
 • Garantin omfattar inte skatter, serviceavgifter, kostnader från annan webbplats, kostnader för mat och dryck, hotell avgifter och andra oförutsedda utgifter under din vistelse
 • Hotel Riverton förbehåller sig rätten att ändra i eller ta bort prisgaranti utan förvarning.
Upp