Boka nu

Webbplatsvillkor

Nedan ser ni användningsvillkor för webbplatsen. För frågor är du välkommen att kontakta oss på riverton@riverton.se

1. WEBBPLATSEN OCH DESSA VILLKOR

Denna webbplats ägs och drivs av Hotel Riverton AB (”Hotel Riverton”). Dessa villkor (”Användningsvillkoren”) gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen. Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2. ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

För att förbättra din användning av denna webbplats kan Hotel Riverton komma att göra ändringar. Hotel Riverton förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Hotel Riverton anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Hotel Riverton rätten att göra ändringar i dessa Användningsvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Hotel Riverton AB. Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med Användningsvillkoren. När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen Hotel Rivertons föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729). Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Hotel Rivertons eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

4. HYPERLÄNKAR

Hotel Rivertons webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Hotel Rivertons webbplats. Hotel Riverton råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Hotel Riverton inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor. Att Hotel Riverton tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Hotel Riverton ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk. Eftersom Hotel Riverton inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Hotel Riverton dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

5. ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Hotel Riverton kan komma att tillhandahålla möjligheten för användare av webbplatsen att själv publicera eller ladda upp innehåll på webbplatsen. Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skapa innehåll på webbplatsen medverkar du till att skapa innehåll på webbplatsen för vilket du bär fullt ut eget ansvar och som du som användare kan komma att ställas till svars för.

Användare förbinder sig att hålla Hotel Riverton skadelöst och bekräftar att publicerat innehåll inte kränker tredje mans rätt, såsom upphovsrätt etc. Hotel Riverton tar inte på något sätt ansvar för sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare. Hotel Riverton förbehåller sig en oinskränkt rätt att efter eget gottfinnande helt eller delvis avlägsna sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare och som riskerar att helt eller delvis strida mot svensk lag eller som av Hotel Riverton kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, oansenligt eller oanständigt eller som i något annat avseende riskerar att medföra skada för Hotel Riverton eller Hotel Rivertons samarbetspartners. Hotel Riverton förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra missbruk och andra skadliga åtgärder. Användare äger rättigheterna till materialet men upplåter en till Hotel Riverton global, och i tiden obegränsad, rätt att utan kostnader och begränsningar fritt använda material som publicerats av användare på webbplatsen.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

Hotel Riverton lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Inte heller garanterar Hotel Riverton att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen. Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

7. ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

Hotel Riverton använder cookies för att t.ex. förbättra webbplatsen och underlätta ditt användande av vår webbplats. Vänligen läs vår Cookie Policy för ytterligare information om vår användning av cookies och dina möjligheter att vägra cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

8. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Din integritet är mycket viktig för Hotel Riverton och vi tar vårt åtagande att skydda

Personuppgifter på största allvar. Hotel Riverton behandlar endast Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och, när det krävs, inhämtas ditt samtycke. Vänligen läs vår Integritetspolicy för ytterligare information om för vilka ändamål Hotel Riverton behandlar dina Personuppgifter samt för din rätt att granska, ändra och radera dina Personuppgifter.

9. SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN

All information om dina kredit- eller betalkortsnummer, giltighetstid och faktura- och leveransadresser, som du tillhandahåller i samband med transaktioner, kommer att användas av Hotel Riverton, eller av andra på våra vägnar, för att behandla transaktionen. Informationen kommer att sparas på en säker server och vara krypterad och kan komma att användas av Hotel Riverton för att underlätta och personifiera framtida transaktioner med dig.

Även om Hotel Riverton vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för informationen som du lämnar ut när du är uppkopplad.